Politika sustava upravljanja

ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o. obvezuju se projektirati i proizvoditi proizvode te pružati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu i zaštitu okoliša posvećujući se kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.

Za ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o. je ispunjenje zahtjeva korisnika proizvoda i usluga i poštivanje utvrđenih normi, obveza od najveće važnosti pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s kupcima, dobavljačima i ostalim partnerima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu i zaštitu okoliša.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete i zaštite okoliša, razvijati će se nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatit će se kao nova standardna rješenja.

ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o. održavaju sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu izvršenih usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša brinuti ćemo da što manje onečišćujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti.

Međunarodne norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete i zaštite okoliša, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o.

Donji Stupnik, 28.09.2021.

Direktor:

Ivan Lukenda

Skip to content