IT rješenja
u gospodarenju otpadom

Waste Control

SaaS za nadzor nad kompletnom logistikom svih tokova otpada.

Communal Control

SaaS za upravljanje porcesima prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada.

Smanjujemo otpad
od hrane, stvaramo
održivost.

Nove napredne tehnologije za sve koji žele eliminirati nastajanje organskog otpada i doprinjeti očuvanju okoliša.
  • Reference
  • Sakupljači otpada
  • Komunalna poduzeća
Skip to content