O nama

Zelene tehnologije su vodeća IT tvrtka specijalizirana za razvoj i implementaciju sustava za gospodarenje otpadom na području Republike Hrvatske.

Razvoj i implementacija svih naših informatičkih sustava temelji se na analizi poslovnih procesa i kreiranju rješenja prema stvarnim problemima iz prakse:

  • sustavan nadzor i evidencija otpada prema vrsti otpada te mjestu i vremenu nastanka do njegovog zbrinjavanja,
  • izvršavanje svih obveza u području gospodarenja otpadom u skladu sa zakonskom regulativom RH,
  • puna financijska kontrola i povećanje prihoda optimizacijom poslovnih procesa.

Trenutačno raspolažemo s nekoliko rješenja koja su projektirana kao web aplikacije te im je moguće pristupiti s bilo kojeg uređaja s internetskom vezom (PC, notebook, smartphone).

Naša obveza je usklađivanje svih funkcionalnosti s relevantnim promjenama u zakonodavstvu te time pridonosimo sigurnosti naših korisnika. Sva informatička rješenja su usklađena s IPPC Direktivom (2008/98/EC) i svim zakonskim propisima vezanim uz zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Takvim pristupom predstavljamo pouzdanog partnera na čiju se kompetentnost i znanje svaki naš korisnik može osloniti.

Uz izuzetno pozitivnu reakciju tržišta, naša rješenja su do sada integrirana u više stotina tvrtki koje proizvode, prevoze, obrađuju ili zbrinjavaju otpad.

Politika sustava upravljanja

Tvrtka Zelene tehnologije d.o.o. obvezuje se:

  • projektirati i proizvoditi aplikacije te pružati usluge poštujući interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu i zaštitu okoliša (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015)
  • provoditi planiranje i upravljanje procesima te kontinuirano usklađivati svoje djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima
  • provoditi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka
  • razvijati nova tehnička i tehnološka rješenja s ciljem poboljšanja kvalitete i zaštite okoliša
  • održavati sustav upravljanja koji trajno poboljšava kvalitetu izvršenih usluga te samim time pridonijeti manjem onečišćenju okoliša u okviru obavljanja svojih djelatnosti.

    Osvojeni certifikat nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama. Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika te stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju.