Sustav za upravljanje pri gospodarenju otpadom.

Razvoj WasteControl sustava temelji se na usklađivanju poslovnih procesa s pozitivnim zakonskim propisima, racionalizaciji troškova te optimizaciji planiranja i korištenja svih raspoloživih resursa.

Takav implementirani sustav daje kvalitetan i efikasan nadzor nad svim procesima pri gospodarenju otpadom i omogućuje da se prema unesenim podacima naprave razne analize i procjene.

WasteControl je centralni sustav kojeg je moguće povezati sa svim ostalim rješenjima za gospodarenje otpadom iz naše ponude, kao i s e-ONTO sustavom.

Umrežavanjem korisnika postiže se kvalitetna komunikacija te je uvid u evidenciju pohrane i isporuke podataka vidljiv u stvarnom vremenu, što omogućuje potpunu kontrolu nad izvršavanjem obaveza. 

Informatički sustav WasteControl obuhvaća kompletnu evidenciju praćenja otpada, od njegovog generiranja na početku, pa sve do kasnijeg zbrinjavanja. Evidencija se može voditi na dnevnom planu ili po potrebi, a podaci o otpadu se mogu unositi, pratiti i analizirati:

 • na razini pogona
 • na razini poslovne jedinice
 • konsolidirano, na razini cijele tvrtke
 • na razini grupacije tvrtki.

WasteControl dolazi u više verzija, uz napomenu da se verzije mogu kombinirati (npr. ukoliko je tvrtka i prijevoznik i sakupljač otpada).

Proizvođači otpada      |      Prijevoznici otpada     |     Trgovci otpadom     |     Komunalna poduzeća     |     Sakupljači otpada     |     Oporabitelji i zbrinjavatelji otpada

Proizvođači otpada

Osnovne funkcionalnosti

Kompletna evidencija o nastanku i vrsti proizvedenog otpada na jednoj ili više lokacija.

Osnovna dokumentacija
 • Obrazac ONTO
 • Prateći list
 • Zapisnici o tijeku otpada
 • Obrazac Plana gospodarenja otpadom
Dodatne funkcionalnosti
 • Obrazac ONTOU (otpadna ulja)
 • Obrasci za posebne kategorije otpada (PKO)
 • Izvoz otpada (Annex VII, DOP, OPP)
 • Financijski modul
Izvještaji
 • Obrazac NO (ROO)
 • Izvještaj o vrsti proizvedenog otpada na određenoj lokaciji
 • Izvještaj o stanju očevidnika na određeni datum
 • Izvještaj ukupnog prometa otpadom

Prijevoznici otpada

Osnovne funkcionalnosti

Evidencija o prijevozu otpada uz automatsko popunjavanje potrebne dokumentacije.

Osnovna dokumentacija
 • Obrazac ONTO-P
 • Prateći list
Dodatne funkcionalnosti
 • Povezivanje s eONTO sustavom
 • Uvoz/Izvoz otpada (Annex VII, DOP, OPP)
 • Financijski modul
Izvještaji
 • Izvještaj o odvozu otpada
 • Izvještaj o izvezenim količinama

Trgovci otpadom

Osnovne funkcionalnosti

Kompletan nadzor nad malootkupom otpada i puna financijska kontrola trgovanjem otpadom uz automatsko popunjavanje potrebne dokumentacije.

Osnovna dokumentacija
 • Obrazac ONTO
 • Prateći list
 • Zapisnici o tijeku otpada
 • Otkupni blokovi
 • Obrazac JOPPD
 • Obrazac SEPA
Dodatne funkcionalnosti
 • Povezivanje s eONTO sustavom
 • Obrazac ONTOU (otpadna ulja)
 • Uvoz/Izvoz otpada (Annex VII, DOP, OPP)
 • Blagajne
 • Izlazni i ulazni računi
 • Primke i otpremnice
Izvještaji
 • Obrazac SO (ROO)
 • Izvještaji o otkupu otpada
 • Izvještaj o porezu i prirezu općina
 • Financijski promet otpadom
 • Financijsko stanje skladišta
 • Izvještaj ulaznih i izlaznih računa
 • Izvještaj primka i otpremnica

Komunalna poduzeća

Osnovne funkcionalnosti

Kvalitetan nadzor nad upravljanjem komunalnim otpadom uz automatsko popunjavanje potrebne dokumentacije.

Osnovna dokumentacija
 • Obrazac ONTO
 • Obrazac ONTO-P
 • Prateći list
 • Zapisnici o tijeku otpada
 • Vagarinke
Dodatne funkcionalnosti
 • Povezivanje s eONTO sustavom
 • Povezivanje s vagama
 • Povezivanje s RecControl aplikacijom
 • Povezivanje s CommunalControl sustavom
 • Izlazni i ulazni računi
 • Primke i otpremnice
 • Otkup ambalažnog otpada
Izvještaji
 • Obrazac SO (ROO)
 • Obrazac OOO
 • Izvještaji o količini otpada po komunalnim područjima
 • Izvještaj o stanju očevidnika na određeni datum
 • Izvještaj ukupnog prometa otpadom
 • Izvještaj ulaznih i izlaznih računa
 • Izvještaj primka i otpremnica

Sakupljači otpada

Osnovne funkcionalnosti

Cijelokupna evidencija sakupljanja otpada, od njegovog generiranja, transporta do preuzimanja uz automatsko popunjavanje potrebne dokumentacije.

Osnovna dokumentacija
 • Obrazac ONTO
 • Prateći list
 • Zapisnici o tijeku otpada
 • Vagarinke
Dodatne funkcionalnosti
 • Povezivanje s eONTO sustavom
 • Obrazac ONTOU (otpadna ulja)
 • Nadzor nad obradom otpada
 • Vođenje očevidnika s obzirom na djelatnost
 • Uvoz/Izvoz otpada (Annex VII, DOP, OPP)
 • Izlazni i ulazni računi
 • Primke i otpremnice
Izvještaji
 • Obrazac SO (ROO)
 • Izvještaj o stanju očevidnika na određeni datum
 • Izvještaj ukupnog prometa otpadom
 • Izvještaj o izvezenim količinama

Oporabitelji i zbrinjavatelji otpada

Osnovne funkcionalnosti

Evidencija mjesta i vrste nastanka otpada, transport i kompletan nadzor nad oporabom ili zbrinjavanjem uz automatsko popunjavanje potrebne dokumentacije.

Osnovna dokumentacija
 • Obrazac ONTO
 • Prateći list
 • Zapisnici o tijeku otpada
 • Zapisnici o obradi otpada (produkti obrade)
 • Vagarinke
Dodatne funkcionalnosti
 • Povezivanje s eONTO sustavom
 • Povezivanje s vagama
 • Obrazac ONTOU (otpadna ulja)
 • Vođenje očevidnika s obzirom na djelatnost
 • Povezivanje s UPS sustavom
 • Uvoz/Izvoz otpada (Annex VII, DOP, OPP)
 • Financijski modul
Izvještaji
 • Obrazac OZO (ROO)
 • Izvještaj o obrađenom otpadu
 • Izvještaj o zbrinutom otpadu
 • Izvještaj o uzorcima za analizu (dopis ovlaštenom laboratoriju)
 • Izvještaj o stanju očevidnika na određeni datum
 • Izvještaj ukupnog prometa otpadom
 • Izvještaj o izvezenim količinama