Toxic Control

ToxicControl je programsko rješenje za evidenciju opasnih kemikalija za pravne osobe na području Republike Hrvatske.

ToxicControl je programsko rješenje za evidenciju opasnih kemikalija za pravne osobe na području Republike Hrvatske. Prema prikupljenim podacima, ovim programskim rješenjem generiraju se potrebni dokumenti sukladno Zakonu.

 Prema Zakonu o kemikalijama (Narodne novine br.18/2013) pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost proizvodnje i uvoza kemikalija, odnosno koja unosi kemikalije na teritorij Republike Hrvatske obvezna je voditi očevidnike o kemikalijama koje proizvodi, uvozi, odnosno unosi na teritorij Republike Hrvatske te je obvezna zbirne godišnje podatke iz očevidnika dostavljati HZTA-u.

 Aplikacija je u potpunosti proizvod Zelenih tehnologija d.o.o. i u skladu je sa svim važećim propisima i normama uHrvatskoj.

 Ugrađena podrška za rad na tablet i smartphone uređajima.