Sustav za registar članova

Aplikacija je projektirana s ciljem da ispuni osnovne uvjete sustavnog nadzora i evidencije članova te izvršavanje svih obveza prema članovima (ispis licenci, pristup članova aplikaciji u ograničenom opsegu, praćenje bodovanja, edukacija, itd.).

Namijenjen je komorama, sindikatima, udrugama, klubovima, strankama, zajednicama i sl.

Uvođenje RegisterControl sustava omogućuje:

 • umrežavanje cijele piramide osoba, koje su unutar tvrtke uključene u poslove vezane za upravljanje podacima članova, bez obzira na njihovu dislociranost
 • kontrolu urednog izvršavanja obveza svih uključenih članova
 • trenutačni uvid u sve podatke o članovima
 • efikasan nadzor i kontrolu (mogućnost povezivanja s financijskim modulom)
 • izradu svih internih izvještaja.

RegisterControl

Osnovne funkcionalnosti
 • Popis članova sa svim potrebnim podacima (naziv, adresa, OIB, kontakt podaci, aktivnosti, podaci o podnošenju prijave u registar…)
 • Popis ustanova, mjesta, županija i država
Licence
 • Pregled licenci članova
 • Stanja bodova
 • Statusi obnavljanja licence
 • Prelazak iz nižeg u viši stupanj obrazovanja
Edukacije
 • Popis i informacije o edukacijama
Nadzori
 • Pregled nadzora
Izvodi
 • Unos novih uplata pojedinačno ili grupirano prema strukovnom razredu, tipu, itd.
Izvještaji

Kategorije izvještaja:

 • ispis vezan uz članove
 • ispis vezan uz licence
 • ispis vezan uz uplate
Elektronički obrasci
 • Ispis obrazaca (npr. zahtjev za aktiviranje članstva, zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad, zahtjev za mirovanjem članstva, zahtjev za ispis iz registra i slično)