RecControl

Android aplikacija za unos podataka na reciklažnim dvorištima

Aplikacija je razvijena kako bi korisnicima WasteControl ili CommunalControl sustava olakšali unos podataka o otpadu kojeg zaprimaju na reciklažno dvorište. Unosom podataka o otpadu te njihovom pohranom, podaci se automatski prebacuju u oba programska sustava.

Konkretne prednosti aplikacije:

  • jednostavan unos podataka na terenu
  • unos podataka o korisniku reciklažnog dvorišta, odnosno vlasniku otpada te vrsti i količini donesenog otpada
  • pravovremeno obavještavanje o prekoračenim količinama zaprimljenog otpada.