moj-Otpad.info

Portal moj-Otpad.info kreiran je da bi korisnici komunalnih poduzeća imali uvid u informacije javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te je sinkroiniziran s programskim rješenjem CommunalControl. Informacije koje portal nudi su evidencija odvoza otpada (broj pražnjenja spremnika) za prijavljenog korisnika, cjenik obavezne javne usluge, javne usluge za određenu količinu predanog miješanog komunalnog otpada, ugovorne kazne; mogućnost upisa prigovora; obavijesti od strane komunalnog poduzeća; uvid u popis lokacija svih reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima (radno vrijeme, datum i mjesto), lokacija spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada te lokacije područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge.