Sustav za upravljanje poslovanjem komunalnih poduzeća.

Omogućuje povezivanje i upravljanje RFID rješenjima (eng. Radio Frequency IDentification) te samim time uključuje cjelovitu evidenciju odvoza komunalnog otpada. Informatičko rješenje je u potpunosti usklađeno s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19).

Sustav je nadograđen s dvije mobilne aplikacije kako bi se olakšao unos i pregled podataka pomoću kojih se podaci automatski prenose u CommunalControl:

 • RecControl – evidencija ulaza otpada u reciklažno dvorište
 • BinControl – prijava nepravilnosti tijekom gospodarenja komunalnim otpadom

CommunalControl

Financijski modul
 • Automatsko generiranje računa
 • Naplata odvoza otpada prema broju odvoza
 • Naplata odvoza otpada prema masi i/ili volumenu
 • Automatski uvoz bankovnih izvoda i njihovo povezivanje s računima
 • Unos uplata i povezivanje s računima
 • Automatsko generiranje opomena
 • Promet blagajni
 • Kalkulacija fiksnog i varijabilnog dijela
 • Financijski izvještaji
Evidencija odvoza komunalnog otpada
 • Evidencija odvoza miješanog komunalnog otpada
 • Evidencija odvoza glomaznog otpada
 • Povezivanje s RFID/Barkod rješenjima očitanja odvoza
 • Grobne i dimnjačarske usluge
 • Formiranje i pohrana Izjava o načinu korištenja javne usluge za sve korisnike
 • Baza korisnika usluge
 • Obračunska mjesta
 • Evidencija spremnika (kante, kontejneri…)
 • Ispis naljepnica za spremnike (barkod, oznaka korisnika i obračunskog mjesta)
 • Izvještaji odvoza
 • GPS lokacije odvoza spremnika
 • Automatsko izračunavanje udjela u korištenju spremnika
 • Eksport podataka prema drugim informatičkim sustavima
Evidencija reciklažnih dvorišta
 • Evidencija reciklažnih dvorišta (radno vrijeme, mjesto i adresa)
 • Evidencija mobilnih reciklažnih dvorišta (radno vrijeme, mjesto, adresa i datum)
 • Evidencija preuzetog otpada od korisnika – datum, ime i prezime te broj osobne iskaznice korisnika (unos KBO i mase preuzetog otpada)
 • Mogućnost evidentiranja dovoza otpada u reciklažno dvorište preko mobilne aplikacije RecControl ili direktno u sustavu CommunalControl
 • Izrada kartica za ulaz na reciklažno dvorište
 • Automatsko slanje zaprimljenog otpada u WasteControl sustav
Prigovori i ugovorene kazne
 • Evidentiranje prigovora
 • Obrada prigovora
 • Evidentiranje nepravilnosti kod korisnika – direktno u sustavu ili putem aplikacije BinControl
 • Obrada nepravilnosti
 • Evidencija ugovorenih kazni
Portal za korisnike – Moj-otpad.info

Portal je namijenjen korisnicima komunalnih usluga te obuhvaća:

 • Provjeru dogovorenog odvoza otpada (datum, vrijeme, GPS lokacija)
 • Pregled predanog otpada u reciklažno dvorište
 • Radno vrijeme i adresu reciklažnih dvorišta te popis vrsta otpada koje se mogu predati
 • Pregled odvoza glomaznog otpada
 • Pregled osnovnih podataka
 • Informiranje
 • Pregled prigovora
 • Evidenciju ugovorenih kazni