Sustav za upravljanje poslovanjem poduzeća

Konkretne prednosti uvođenja BusinessControl sustava:

 • Umrežavanje cijele piramide osoba koje su unutar Vaše tvrtke uključene u poslovanje, bez obzira na njihovu dislociranost.
 • Evidencija i kontrola nad svim poslovnim procesima.
 • Evidencija i kontrola otpada unutar Vaše tvrtke ili unutar tvrtke Vaših klijenata.
 • Kontrola urednog izvršavanja obveza svih sudionika unutar Vaše tvrtke.

BusinessControl

CRM
 • popis svih klijenata s podacima koji su potrebni u poslovanju (naziv, adresa, OIB, kontakt podaci, aktivnosti)
 • grupiranje klijenata prema oznakama, statusima, djelatnostima, regijama
ToxicControl
 • vođenje ulaznih količina kemikalija
 • generiranje potrebnih dokumenata (obrasci vezani za proizvodnju, uvoz/unos i zbirni očevidnici)
Elaborati
 • pregled i unos elaborata na jedno mjesto
Poslovni procesi
 • evidencija poslovnih procesa unutar tvrtke
Prodaja
 • kreiranja usluga i proizvoda
 • kreiranje ponuda i ugovora
 • praćenje tijeka prodaje i vođenje svih aktivnosti unutar tvrtke
Radni nalozi
 • zadavanje zadataka prema svim potrebnim parametrima te na jednostavan način omogućeno njihovo praćenje – od kreiranja do izvršenja zadanih naloga
Financije
 • financijsko praćenje poslovanja unutar tvrtke – od izrade i slanja računa do njihove naplate
 • mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informatičkim sustavima