Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) – osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je sudjelovati u sustavu povratne naknade za otpadnu ambalažu.

Otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade smatra se staklena, plastična (PET) i metalna (Al/Fe) jednokratna ambalaža za piće (osim one za mlijeko i tekuće mliječne proizvode) koja je volumena većeg od 0,20 l i koja na sebi ima oznaku sustava povratne naknade.

Otkup ambalažnog otpada

Sukladno novom Pravilniku (NN 81/20) osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je preuzeti otpad obuhvaćen sustavom povratne naknade, isplatiti iznos povratne naknade potrošaču te tako preuzeti otpad predati ovlaštenoj osobi u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Unutar programskog rješenja WasteControl vrlo je lako optimizirati poslovne procese otkupa ambalažnog otpada i cjelokupni proces gospodarenja otpadom obzirom da je u potpunosti prilagođen Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20).

WasteControl sustav:

  • Izrada otkupnih blokova
  • Razbijanje otkupnog bloka po stavkama (različite vrste otpada)
  • Razbijanje otkupnog bloka po količini (npr. ograničenje na 80 komada)
  • Ispis otkupnog bloka na mali pisač
  • Izvještaji otkupa ambalaže

Dodatne funkcionalnosti sustava:

  • Kreiranje i evidencija pratećih listova s oznakom F (FOND)
  • Prijenos dokumenata u eONTO sustav
  • Automatsko vođenje blagajne
  • Izvještaji blagajne

Za više informacija o WasteControl sustavu i prilagodbama novom Pravilniku slobodno nas kontaktirajte.

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) možete pronaći u Propisima iz područja otpada.